Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6365269707333.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.
< návrat späť

Návšteva ZŠ Levočská ul.

Predškoláci navštívili Základnú školu Levočská ul., kde im pani učiteľka ukázala budovu školy - telocvičňu, jedáleň, triedy. Stretli sa so svojimi kamarátmi a niektorí aj so svojimi súrodencami - školákmi.

 

13.3.2024 sa deti zúčastnili na otvorenej hodine v triede prváčikov, kde sa mohli zapojiť do vyučovacieho procesu. Ďakujeme p. uč. Mgr. Sitkovej za jej ochotu a radosť, ktorú vniesla do tejto vyučovacej hodiny.