Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

636526509e1f2.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Kontakt

Mená učiteliek podľa jednotlivých tried:

Malá trieda:

Trieda žabiek: Bc. Bryndzová Gabriela – riaditeľka školy
                        Slivková Jarmila - učiteľka
                        Pustaiová Jana – učiteľka

Stredná trieda:

Trieda lienok: Bc. Babíková Katarína – učiteľka

                       Timková Jana - učiteľka

Veľká trieda:

Trieda včielok: Bc. Tarkovacsová Zuzana – učiteľka

                        Mgr. Janíková Adriana - učiteľka

Kontakt:

Tel. číslo: 053/446 40 06
e-mail: msslovenska@mestosnv.sk