Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Kontakt

Mená učiteliek podľa jednotlivých tried:

Malá trieda:

Trieda žabiek: Bc. Bryndzová Gabriela – riaditeľka školy
                        Pustaiová Jana - učiteľka
                        Slivková Jarmila – učiteľka

Stredná trieda:

Trieda lienok: Mgr. Janíková Adriana – učiteľka

                       Bc. Babíková Katarína   - učiteľka

Veľká trieda:

Trieda včielok: Timková Jana – učiteľka

                        Bc. Tarkovacsová Zuzana - učiteľka

Kontakt:

Tel. číslo: 053/446 40 06
e-mail: msslovenska@mestosnv.sk, msslovenska@gmail.com