Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6364ffa343086.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Kontakt

Riaditeľka MŠ: Viera Kačengová

V prípade potreby môžete kontaktovať pani riaditeľku na týchto telefónnych číslach:

Tel. číslo: 053/446 40 06 - MŠ Slovenská 14       alebo

                053/ 446 16 81 - MŠ Gorazdova 28

e-mail: msslovenska@mssnv.sk                      alebo

            msgorazdova@mssnv.sk 

 

Mená učiteliek podľa jednotlivých tried:

Malá trieda:

Trieda žabiek: Slivková Jarmila - učiteľka
                        Pustaiová Jana – učiteľka

Stredná trieda:

Trieda lienok: Bc. Babíková Katarína – učiteľka

                       Timková Jana - učiteľka

Veľká trieda:

Trieda včielok: Bc. Tarkovacsová Zuzana – učiteľka

                        Mgr. Janíková Adriana - učiteľka