Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

636526697e463.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Ďakujeme rss

 Poďakovanie v školskom roku 2022/2023

 

- p. F. Jurčíkovi za hračky a knihy pre deti,

- p. Haragošovi za sponzorský dar pre deti,

- p. Šefčíkovej za učebnú pomôcku,

- p. Žofčákovej za kancelársky materiál,

- p. Kukoľovej za hračky,

- p. Slivkovi za papierové vlajky s logom ku Dňu materských škôl,

- p. Jančurovej za kancelársky materiál,

- p. Puklušovej za finančný dar a hygienické potreby pre deti,

- p. Salajovej za kancelársky materiál,

- p. Slivkovi za finančný dar a materiál na zhotovenie kostýmov na vianočné vystúpenie,

- za darčeky do mikulášskych balíčkov pre všetky deti MŠ

  p. Fabrici

  p. Čechovi,

  p. Martinickému,

  p. Kopeckému

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli počas vianočného vystúpenia v Spišskom divadle. Výťažok z peňazí bude určený pre deti so zdravotným postihnutím z nášho okolia.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.