Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Kalendárik

          Vzhľadom na preventívne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa nebudú organizovať v MŠ žiadne hromadné akcie ani záujmové krúžky.

 

 Oznam pre rodičov:

Vážení rodičia, aj počas tohto školského roka prebieha na našej škole súťaž v zbere starého papiera. Zber starého papiera sa bude uskutočňovať v troch termínoch. O dátumoch, počas ktorých môžete priniesť starý papier Vás budeme informovať. Prosíme, aby ste ho zatiaľ do MŠ nenosili. Ďakujeme

Aj tento školský rok sa chceme zapojiť do súťaže "Separuj a vyhraj", v ktorej sme sa predchádzajúce tri školské roky umiestnili v prvej desiatke súťažiacich. Ak máte radi výrobky SABI, odkladajte z nich aj naďalej hliníkové viečka a kedykoľvek ich môžete priniesť do materskej školy. Radi sa do súťaže zapojíme aj tento školský rok a budeme Vám za to vďační.