Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6364ffb0b1d01.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Kalendárik

Akcie materskej školy

Jún

04.06.2024 Mestská športová olympiáda detí materských škôl - 6 detí veľkej triedy

05.06.2024 Celoškolský výlet

06.06.2024 - Deň rodiny spojený s diskotékou uja Ľuba

12.6.2024 - Mesto deťom - veľká trieda

18.- 21.06.2024 - Predplavecká príprava - veľká trieda

 

Rozvrh pohybových aktivít v športovej hale:

 

 

 Dôležité upozornenie

       Vážení rodičia, sme radi, že nás podporujete svojou prítomnosťou na akciách organizovaných našou MŠ a tešíte sa spolu s nami z úspechov Vašich detí.

       Zvyčajnou súčasťou týchto akcií je Vaše zhotovovanie audio a video záznamov.

       Chceme Vás však pozorniť, že zhotovovanie takýchto audiovizuálnych záznamov môže čiastočne alebo úplne podliehať autorským právam a ochrane osobných údajov v znení nariadení GDPR.

       Na tomto základe Vás chceme požiadať, aby ste takto vyhotovené audio a video záznamy použili výlučne pre svoje potreby a nezverejňovali ich bez súhlasu našej MŠ verejne dostupnými prostriedkami ako sú napr. sociálne siete, verejne dostupné internetové kanály a pod.

Týmto ochránite ako legálne záujmy našej MŠ tak bezpečnosť Vašich detí.

Za porozumenie ďakujeme

 

Vážení rodičia, aj počas tohto školského roka prebieha na našej škole súťaž v zbere starého papiera. Zber starého papiera sa bude uskutočňovať vo vopred ohlásených termínoch. O dátumoch, počas ktorých môžete priniesť starý papier Vás budeme informovať. Prosíme, aby ste ho zatiaľ do MŠ nenosili. Ďakujeme

Aj tento školský rok sa chceme zapojiť do súťaže "Separuj a vyhraj", v ktorej sme sa predchádzajúce tri školské roky umiestnili v prvej desiatke súťažiacich. Ak máte radi výrobky SABI, odkladajte z nich aj naďalej hliníkové viečka a kedykoľvek ich môžete priniesť do materskej školy. Radi sa do súťaže zapojíme aj tento školský rok a budeme Vám za to vďační.