Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

O Z N A M Y

Zber papiera

      Vážení rodičia, v materskej škole bude opäť prebiehať zber papiera do konca školského roka. Starý papier môžete do materskej školy priniesť kedykoľvek. Prosíme Vás, aby ste ho zviazali do pevných balíkov a označili menom svojho dieťaťa. 

Ďakujeme

 

Prázdninová prevádzka

      Vážení rodičia,  letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2021/2022 v našej materskej škole začína 1. júla 2022 (piatok) a končí 29. júla 2022 (piatok).

       Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40 € za dieťa za každý mesiac. Prosíme tých rodičov, ktorí svoje dieťa záväzne prihlásili do materskej školy počas prázdnin, aby uhradili školné do 20. júna 2022 na účet našej materskej školy (ten istý účet, na ktorý uhrádzate školné počas školského roka).

 Ďakujeme

 

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 10.05.2022. Link:  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.