Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

O Z N A M Y

Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, dňa 20. septembra 2022 sa na rodičovskom združení odsúhlasili tieto poplatky:

- za pranie prádla 15 eur/polrok - prosíme uhradiť do 30.9.2022

- za pracovné zošity pre deti (stredná a veľká trieda) 3 eurá (do 30.9.2022)

- Dar škole 10 eur/polrok (do 31.10.2022) - v prípade súrodencov, suma sa uhrádza iba za jedného z nich

- ZRPŠ 15 eur/polrok (do 31.10.2022)

 

     Zároveň prosíme rodičov, aby dodržiavali príchod detí do MŠ do 8.00 hod. vo svojej triede.

Ďakujeme

 

 

Pri nástupe do MŠ a po chorobe, resp. neprítomnosti dieťaťa, ktorá trvá dlhšie ako 5 pracovných dní prosíme priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo materská škola poskytovať nebude. Môžete si ho stiahnuť (link):

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ (Príloha č. 1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti)

 

       

  

 


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.