Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

636526697e463.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

O Z N A M Y

 Pri nástupe do MŠ a po chorobe, resp. neprítomnosti dieťaťa, ktorá trvá dlhšie ako 5 pracovných dní prosíme priniesť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo materská škola poskytovať nebude. Môžete si ho stiahnuť (link):

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ (Príloha č. 1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti)

 

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

TLAČIVO