Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6365269707333.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.

Prázdninová prevádzka

Vážení rodičia,

letná prázdninová prevádzka v školskom roku 2022/2023 bude v materskej škole prebiehať nasledovne:

od 3. 7. do 28. 7. 2023 – prevádzka bude v našej materskej škole 

 

Od 31. 7. do 18. 8. 2023 - MŠ Komenského a MŠ E. M. Šoltésovej (rozpis bude dostupný v MŠ).


V prípade potreby o nahlásenie dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin prosíme zákonných zástupcov o vyplnenie záväznej prihlášky a jej odovzdanie v našej materskej škole najneskôr do 9. 6. 2023. Záväzná prihláška je k dispozícii v jednotlivých triedach, alebo si ju môžete stiahnuť na stránke mesta: 

https://www.spisskanovaves.eu/oznamy/letna-prazdninova-prevadzka-v-materskych-skolach-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov (v dolnej časti záväzná prihláška - dokument rtf)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole počas mesiacov júl a august je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach vo výške 40,00 € za dieťa.


Táto galéria neobsahuje žiadne obrázky.