Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

6364ff847e4b9.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.
< návrat späť

Návšteva Spišskej knižnice 2023/24

Deti najstaršej triedy navštívili knižnicu, kde im teta knihovníčka porozprávala o jeseni, poukazovala rôzne knihy a vysvetlila, ako sú zoradené a roztriedené. Deti mali pripravené aj tvorivé dielne.

 

Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy sme opäť navštívili priestory Spišskej knižnice určené pre deti aj 7.3.2024. Tie sa s pomocou p. knihovníčky zoznamovali s rôznymi knihami, rozprávali sa o tom, ako správne zaobchádzať s knihou, ako vzniká kniha od spisovateľa, ilustrátora, až po kníhkupectvo, resp. knižnicu. Taktiež si deti mohli prezrieť vynovené priestory knižnice určené pre najmladších čitateľov.