Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.
< návrat späť

Prišiel Mikuláš

          V piatok, 4.12.2020, prišiel k našim deťom do materskej školy Mikuláš. Deti ho čakali na školskom dvore a on ich nesklamal a prišiel na krásnom koči spolu s anjelom a čertom. Urobil všetkým dobrú náladu a priniesol pre deti sladké balíčky. Čert sa posťažoval, že v našom meste nemá veľa práce a chcel deťom jedno vrece s balíčkami ukradnúť. Ale deti spolu s anjelom a Mikulášom mu to nedovolili.

          Ďakujeme pánovi primátorovi Ing. Pavlovi Bečarikovi a našej pani riaditeľke JUDr. Radke Romaňákovej za sladkosti pre deti a krásny zážitok, ktorý nám v tomto ťažkom období priniesol radosť a veselé zážitky.

Kolektív MŠ