Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

636526a5d855d.jpg

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.
< návrat späť

Návšteva Spišskej knižnice 2023

Deti najstaršej triedy navštívili knižnicu, kde im teta knihovníčka porozprávala o jeseni, poukazovala rôzne knihy a vysvetlila, ako sú zoradené a roztriedené. Deti mali pripravené aj tvorivé dielne.