Aký program nás čaká?

Návštevy, vystúpenia, divadielka, športové súťaže ... Kedy a kde?

Venujte 2% z dane

Pomôžte aj svojim deťom. Urobte ich škôlku lepším druhým domovom.
< návrat späť

Legovňa

Deti najstaršej triedy si v projekte "Legovňa" vyskúšali pracovať so stavebnicou Lego ako s učebnou pomôckou. Za pomoci odborne vyškolenej pracovníčky pracovali so stavebnicou podľa plánikov, pomocou ktorých si mohli zložiť rôzne zvieratká.